I församlingen Arken har vi alltid haft Israel nära våra hjärtan och i många år har vi bett om Guds vägar att välsigna Israel. Söndag 27 januari har vi  en Israelträff kl 14.00 där vi berättar från senaste resan då pastor Linda Bergling, Anita Rikardsson Broomé och Folke Holtz besökte flera messianiska församlingar och betjänade med helande och uppmuntran. Du får se bilder och filmer från resan. Vi berättar också mera om  det kommande besöket i juni då ett tjugotal israeliska pastorer kommer till Sjöhamra gård för att vila och återhämta sig.

I Bibeln kan vi läsa underbara löften om helande och upprättelse. Vi tror att helande för traumatiska minnen och upplevelser, har ett samband med möjligheten för Israels folk att ta emot Yeshua/Jesus, som sin Messias. Yeshua/Jesus längtar efter att räcka ut sina händer och hela dem som har förkrossade hjärtan. Vi tror att Gud vill utrusta församlingar och troende genom den helige Ande och genom hans kraft ge dem förmåga att betjäna sitt folk och uppfylla de profetiska orden.