På grund av missförstånd i bokningen med Hotel Victoria kommer mötet den 2 februari, “Det finns hopp” i Uppsala tyvärr att bli inställt. Vi flyttar mötet till Arken istället. Lördag kl 19.00.

Vi tycker det är tråkigt att det blivit så men hoppas att många kan komma till Arken istället. Vi har hela teamet på plats, redo att betjäna Dig! Stehn Svalgård-Jarcem och Anita Björk, föreståndare på Arkens helandecenter leder mötet. Ta med dina vänner och kom! Varmt varmt välkommen!