I slutet av juni har vi en inspirerande evangelisationsskola.

Jana Pauls från Rodney Howard Browne Ministry kommer att undervisa och handleda.

Jana är en brinnande evangelist. Trots sin unga ålder har hon hunnit arrangera flera evangelisationssatsningar i många olika länder. Jana ivrar för att utrusta kristna till evangelisation. Hon vill ge alla kristna ny mod och eld till att berätta om tron på Jesus och hjälpa andra att hitta vägen till Honom.

Om du aldrig tidigare i ditt liv har lett någon till Jesus, kommer du att få erfara det i sommar. Du kommer att få praktisera och dela din tro på Jesus till medmänniskor.

Evangelisationsskolan pågår 27 juni – 6 juli. Du kan delta förmiddagar, kvällar eller vara med hela dagen. Skolan innehåller både teoriundervisning och praktik ute på gatorna. Skolan är avgiftsfri.