Under förebedjarkursen i november får du lära dig följande: 

  • Hur man ber själens  helande för andra människor på Ordets grund med den helige Andens smörjelse och nådegåvor. Undervisningsämnen: trons bön, flödesbön, själens helande.
  • Hur man startar ett enkelt Helandecenter i den lokala församlingen. Din hemförsamling kanske längtar efter att få igång helandetjänsten för att kunna erbjuda människor på din hemort på förbönshjälp. Du får lyssna hur man kommer i gång med ett litet mini-Helandecenter med förbönstamtal och förbönstelefon.

Kursen börjar på torsdag morgon den 21 november kl 8.30. Du är välkommen redan onsdag kväll den 20 november kl 19.00 till ett helandemöte med Linda Bergling och Anita Björk. Onsdag kvällen är inriktad till att ge dig som deltagare möjlighet att ta emot helande och vederkvickelse för egen del.

På torsdag och fredag förmiddag är det teoriundervisning som sedan sätts i praktik under fredag kväll till och med söndag eftermiddag på en av Arkens viktigaste konferenser Jesus Helar och Upprättar.

Du som deltagare är med i förbönstjänsten tillsammans med Arkens egna förebedjare och betjänar människor som besöker konferensen. Din praktik sker under tystnadsplikt och med handledn­ing av ansvariga personer för helandetjänsten. Du erhåller diplom efter godkänd utbildning.

Anmälan och avgift.