Linda Bergling besöker Love Life Church i Oslo 20-22 september. Läs mera på hemsidan