Evangelistfonden har utsett Linda Bergling som årets hedersevangelist.

Motiveringen för utväljandet beskrivs på hemsidan:   Läs mera på hemsidan.

Få personer har som Linda Bergling förkroppsligat den bibliska helandetjänsten. Driven av kärleken till Jesus, och i lydnad mot Herrens tilltal att hela sjuka och brustna hjärtan, har hon under 40 års trogen tjänst förkunnat evangeliet och byggt församling. Som en god byggmästare har hon skapat såväl en bibelskola och ett helandecenter som ett omfattande missionsarbete. Därtill är hon en ofta anlitad talare och har skrivit flera böcker.

Stipendiehögtiden äger rum lördagen den 9 november kl 19 i Frälsningsarmén i Uppsala, och föregås av en bönegudstjänst kl 12 samma dag.