Besöket av Henry Hinn är flyttat till 18-20 oktober. 

Henry Hinn är bror till Benny Hinn. Han bor i Kanada där han leder en färgstark församling ”Vancouver Christian Center ”  tillsammans med sin fru Donna. Hans största längtan är att den helige Andens närvaro blir manifesterad i mötena.