Förebedjarkursen i november fick bra gensvar.  Många gav positiv feedback och uttryckte ett behov av att få uppföljning av kursen.  Det fanns  längtan efter mera handledning och möjlighet att samtala. Därför kommer det att arrangeras en uppföljningskurs den 25-29 mars 2020.  Undervisningsämnen kommer att röra sig inom samma ämnen som i höstas: Hur man ber själens helande, trons bön, bönemodeller, Andens nådegåvor. Men därtill förbereds mera tid för handledning och frågor.

Kursen startar onsdag morgon den 25 mars. På onsdag, torsdag och  fredag förmiddag är det teoriundervisning som sedan sätts i praktik under fredag kväll till och med söndag eftermiddag på en av Arkens viktigaste konferenser Jesus Helar och Upprättar. Där är du som deltagare är med i förbönstjänsten tillsammans med Arkens förbönsteam under handledning. Kursen slutar söndag eftermiddag 29 mars.

Dina lärare är pastor Linda Bergling och Anita Björk, föreståndare på Arkens Helandecenter.