Arken fortsätter att komma till Uppsala under våren. Det kommer att hållas helandemöten i adressen Skomakargatan 2 varje månad.  Pastor Linda Bergling och  Anita Björk ( ansvarig för Helandecentret i Arken) betjänar tillsammans med ett team från Arken.  Vårens datum: 12 januari, 2 februari, 8 mars.  Mötena innehåller lovsång och bibelundervisning samt betjäning.  Välkommen till möten!