Skolbarn och förskolebarn behöver ett alternativ till yoga och mindfullnes.  Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat drastiskt de senaste åren enligt många undersökningar. Somatiska besvär som huvudvärk, ont i magen och ryggen är vanligt förekommande, men även de psykiska symptomen som nedstämdhet, stress, oro och ångest. Nu har mediationstekniken Mindfullness getts företräde i skolan, medan den kristna bönen har trängst undan.

Den kristna bönen har löften om inre frid och vila och kan hjälpa att förebygga stress och hjälpa barn som är oroliga att få sinnesro och vila.

Inre bönen för barn är ett kristet alternativ till mindfullness och yoga.  Den ger  en enkel och tydlig ram för stillsam och vilsam bön, som för barnet in i en vila och avslappning.  Inre bönen baseras helt och hållet i bibelord och i kontakten med Gud genom den Helige Ande. Bönemodellen är utarbetad av pastor Linda Bergling.

Inre bönen för barn består av tre delar:

1. Överlåtelse av kroppen till Gud. Bön, vila och återhämtning.
2. Kort läsning av lämplig bibeltext. Bibeltexten ar begrundande och uppmålande, beskriver t. ex. hur värdefullt och älskat barnet är.
3. Stillhet och tacksägelse. En stund av tystnad. Medvetenhet om att Gud alltid finns hos barnet.

Handledningsmaterialet kommer snart ut till försäljning via Arkens webshop. Det består av ljudinspelning av Inre bönen, som är delade i olika spår samt ett handledningkompendium.  Materialet är ett bra hjälpmedel för att kunna hjälpa barnen in i vila och inre ro hos Jesus.

Kungskolan, som är en kristen grundskola i Kungsängen, erbjuder bönestunder med Inre bönen för alla elever med föräldrars godkännande. Det är märkbart att barnen blir lugnare av bönen.