Under hösten kommer Pastor Gunnar Bergling att hålla en serie med ”teologiska onsdagar”.  Dessa kvällar kommer att erbjuda förbjupad kunskap inom vissa viktiga områden i den kristna läran.  Datumen för höstens teologiska onsdagar är 30/9, 7/10, 21/10, 11/11, 2/12, 16/12.  Kolla alltid  i kalender på hemsidan eventuella ändringar!