Inför året 2021 hade pastor Linda Bergling upplevt Guds maning: Bryt ny mark! I sina predikningar under nyårshelgen formulerade Linda fem nödvändiga punkter som måste ske för att vi ska kunna röja ny mark. Den första punkten är att hunger och törst efter Jesus kommer att öka. När vi ber om hunger och törst, kommer Gud att ge oss det. Vi börjar då längta efter att få se Jesus ännu tydligare och uppleva Hans närvaro på ett starkare sätt.

Den andra punkten är atmosfären i församlingarna;
-Den skall vara fylld av kärlek, barmhärtighet, godhet samt förlåtelse. I församlingen ska det råda en helande atmosfär som smakar himlen. En atmosfär som gör att människor vågar komma in och bli helade samt älskade för dem de är.

Den tredje punkten är sammanhållning. Guds folk behöver stabilitet och Han behöver få foga sitt folk samman. Det behövs en stabil församling som klarar avskakningarna som kommer. Ett folk som inte sticker i prövningarna. Ett folk som är överlåtet och sammanfogat.

Den fjärden punkten är att öka känsligheten för den Helige Anden. Vi behöver uppliva nådegåvorna samt den Heliga Andens profetiska närvaro i församlingarna. När vi upplivar den Andliga känsligheten får världen möta troende som har kontakt med den levande Guden. Vi kan vara hans röst som förmedlar tröst, uppmuntran och styrka. Vi skall inte längre försumma nådegåvorna utan vi ska uppliva dem.

Den femte punkten är bön. Vi behöver tid att söka Herren i bön. Genom bönen kan vi ta emot praktisk vägledning från Gud så att vi vet hur vi ska handla i olika situationer. När vi kommer i rörelse med Gud får vien profetisk handlingskraft till att göra det som Guds Ande förmanar oss till att göra.

Det kommer med andra ord bli ett strålande år, tänk på att vi går från härlighet till härlighet och från kraft till kraft!

(Mvh Församlingen Arken)

Se Linda Berglings predikan nyårsdag 1 januari kl 16.00
https://www.youtube.com/watch?v=K03qPzPlods

Se Linda Berglings predikan söndag 3 januari kl 10.30
https://www.youtube.com/watch?v=CvYk4vFwDS4