Det började med en vision från Gud; tidningen skulle vara en profetisk röst i sin samtid och bära på ett tydligt evangeliskt budskap. Nu firar Helande Löv 30 år av att sprida ett Jesus-centrerat budskap med rötter i den bibliska helandtjänsten. Några av de  bästa artiklar från 1990 till 2020 finns med i detta nummer. Läs mer genom att klicka här.