Har du gått Träningslinjen åk 1 och vill sprida den bibliska helandetjänsten? Vi vill erbjuda dig möjlighet att fräscha upp dina kunskaper och komma djupare in i smörjelsen för att förvalta den bibliska helandetjänsten i Norden och runtom i världen där vi har samarbetspartners. Den 12 september 2023 startar en fortbildningskurs med syfte att ytterligare rusta före detta bibelskole-elever. Kursen kommer att innehålla självständiga studier via nätet samt bön- och undervinsingssamlingar  med pastor Linda Bergling  mfl. några gånger/termin på Arken, möjlighet att praktisera i de olika grenarna inom Arkens helandearbete samt åka på missionsresor. De flesta delarna av kursen går också att studera på distans vid valfri tidpunkt. Mejla till [email protected] eller ring 08-588 840 00 för att få mer information.