Vi kommer att avsluta utposten i Mölndahl i den formen som den har varit tidigare.  Själavård och förbönstjänst flyttar tillbaka till Helandecenter i Arken i Kungsängen.

Vi tackar Ann-Christine Lindström för hennes trofasta arbete i Mölndahl och önskar henne all välsignelse i tjänsten i hennes nya församling.

Arken of Finland

helsinki@arken.org