Laddar Evenemang

Omsorgsretreat 28-29 september

Medverkande: Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen & Linda Bergling
Plats: Sjöhamra gård, Åkersberga
Kostnad: 1900 kr (inkl. logi, alla måltider, fika & kursmaterial)

Tema: Inre bön som en del av behandlingen vid stress och utmattning.

Vi lever i en tid med allt större problem med stress, utmattning och depression. Den här helgen vill inspirera dig att använda bön och läkedom som kommer via Jesus. Mikaela, som är en erfaren kristen psykiater, kommer att beröra områden som: trauma, posttraumatisk stress, utmattningssymptom och arbetsrelaterad stress.

Trauma är en påfrestande enskild upplevelse som kan leda till stress. Vi blir utmattade av att inte kunna hantera stress men genom god stresshantering så förhindrar vi utmattning och depression, som kan leda till nedsatt funktionsförmåga, flash backs, mardrömmar otrygghet och rädslor.

Vi behöver förstå våra fysiologiska reaktioner som ”flight”, ”fight” eller ”freeze”. Även flera år senare minns år kropp situationer och reaktioner, och kan triggas att reagera på samma sätt fastän det inte föreligger fara. Du kommer att förstå vikten av ett bredare ”toleransfönster” till stress och hur du kan arbeta med att stärka din förmåga att tåla stress.

I en lugn och trygg miljö på retreatcentret Sjöhamra gård får du fördjupa din kunskap om hur stressen påverkar kropp och själ men du får också fördjupa din tro på Gud, hans kärlek och omsorg om dig. Vi kommer under retreaten att undervisa dig om den inre bönen, guida dig igenom den och ge dig verktyg och kunskap om hur viktig bönen är för ditt tillfrisknande.
Linda Bergling, bibellärare och pastor, kommer att undervisa dig om den bibliska helandetjänsten, Gudsordets kraft, den helige Ande som hjälpare samt försoningens verklighet.

Det är i mötet med Jesus som livet med Gud blir en verklighet. Gud har lovat oss en helt annan frid än den som erbjuds i världen genom olika tekniker hämtade ur österländsk andlighet. Hos Jesus finns en frid som övergår allt förstånd och som kan både bevara tankarna och hjärtat hos honom.

Vi önskar att dessa dagar ska ge dig återhämtning men även möjlighet att möta en kristen psykiater som arbetat med stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa under många år. Vi önskar också att du ska få hjälp att behålla din tro på Gud även om du fått en medicinsk diagnos och äter medicin för din psykiska ohälsa.

Möjlighet till omsorgskonsultation kan ges på plats. Tiden förbokas i samband med anmälan via info@arken.org    /  Pris: 200 kr

 

Start: Fredag 28/9 kl 11.00-13.00 inskrivning
Slut: Lördag 29/9 kl 20.00 med kvällsfika och tacksägelse

OBS! Sista anmälningsdag är fredag den 21 september.

Boka din plats här >>

 

PROGRAM FREDAG 28 SEPTEMBER
11.00 – 14.00 Inskrivning, tilldelning av rum, kaffe och smörgås
14.00 – 15.00 Samling i Kapellet: Presentation och information
15.00 – 16.00 Vila och egen förberedelse
16.00 – 18.00 Samling i Kapellet: Omsorgstema 1 med Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen
18.00 Middag
19.30 – 22.00 Samling i kapellet: Lovsång och tillbedjan samt Omsorgstema 2
med Linda Bergling.

PROGRAM LÖRDAG 29 SEPTEMBER
8.30 – 9.30 Frukost
9.30 – 11.30 Samling i Kapellet: Omsorgstema 3 med Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen
11.30 – 12.30 Egen tid – tystnad
Tid för promenad, bön och bibelläsning.
12.30 – 13.00 Samling i Kapellet: Omsorgstema 4: Inre bönen med Linda Bergling
13.00 – 14.00 Lunch i tystnad
14.00 – 15.00 Samling i Kapellet: Omsorgstema 5 med Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen
15.00 – 16.00 Samling i Kapellet: Omsorgstema 6 med Linda Bergling
16.00 Eftermiddagfika
16.30 – 20.00 Samling i Kapellet: Tacksägelsestund och avslutning
Kvällsfika innan hemfärd

 

Share This Post, Choose Your Platform!