Julkrubba med Jul-predikan

Välkomna till att fira Julafton i Församlingen Arken med hela familjen! Barnen får  vara med på Julkrubban. De får höra hur