INTERNATIONELL HELANDETJÄNST

tjänst, utmaningar och utveckling 2024

Vi samlar in medel för att kunna betjäna, undervisa, träna och utrusta
pastorer och ledare i den bibliska helandetjänsten

Pastor Linda Bergling reser till Indien

I början av april åker Linda Bergling med team till Coimbatore i södra Indien för att tala på ett pastors- och ledarseminarium i Bethel City Cathedral, som är huvudkyrkan för Arkens samarbetspartner David Prakasam. Redan i slutet av 80-talet började Arken samarbeta med Bethel Fellowship Trust i Indien genom att tillsammans bygga och stödja barnhem. Det är en stabil och hållbar relation som sträcker sig över mer än 35 år och som är en stor välsignelse för båda parter.
Pastor Linda har besökt Coimbatore flera gånger tidigare och talat i den stora kyrkan som samlar tusentals människor till sex gudstjänster varje söndag.
Vi lever i en tid då stress, depression och trötthet vill stjäla kraften och glädjen från pastorer och ledare. Många lever under otroligt utmanande livssituationer. Pastor Linda kommer att betjäna dessa pastorer med undervisning och genom personlig förbön. Bibelundervisningen fokuserar på följande ämnen:

Den inre bönen – undvik stress och bygg en stark kärleksrelation med Jesus genom den helige Ande,
Bli mer medveten om Guds närvaro
Den helige Ande i, över och genom dig.

Hon kommer också att ha öppna helandemöten och betjäna männsikor i den helige Andes kraft till läkedom och befrielse.

Pator Linda med team kommer sedan resa till Kolkata, till Arkens utvecklingscenter för flickor. Där har vi inbjudit pastorer och ledare till ett 2-dagarsseminarium.
Arken står för omkostnaderna (mat och resor för pastorerna) för dessa seminarier i Coimbatore och Kolkata. Vi behöver samla in ca 150 000 kr till detta. Vill du vara med och välsigna dessa ledare, ger du din gåva via nedanstående formulär, använder missionens bankgiro 549-7714 eller swishar till 1230 337 782, märk “Internationell helandetjänst”.

Pastor Linda Bergling reser till Filippinerna

Obs! Denna resa har skjutits fram tills efter sommaren 2024.
I slutet av april reser pastor Linda med ett litet team till Maasin på Filippinerna. Där kommer vi att ha en kurs för pastorer, ledare och förebedjare i en församling som leds av de närmaste medarbetarna till pastor Edgar och Edna Bantigue. Önskemålen har kommit från dem att få fördjupa sig i den bibliska helandetjänsten och för att flera ska kunna utveckla den i sina egna församlingar. Det kommer först att bli tre dagar av bibelundervisning varvat med praktisk tillämpning. Därefter inbjuder vi till en “Jesus Helar och Upprättar”-konferens och alla som gått kursen är med och betjänar människor i förbön. Många människor är desperata efter Guds ingripande då deras livssituation är oerhört svår efter Covid-19. Många lever med självmordstankar och svåra själsliga problem och behöver Guds ingripande i sina liv.
Arken står för omkostnaderna för denna kurs och helandekonferens, totalt ca 40 000 kr vilket täcker kostnaderna för mat och resor för pastorerna.
Vill du vara med och välsigna våra syskon på Filippinerna så att de kan bli styrkta i sin tjänst, ta emot Guds helande kraft och bli rustade att fortsätta sprida evangeliet med Guds smörjelse till sitt folk? Genom dina förböner och gåvor kan detta bli möjligt!
Använd formuläret här nedan, missionens bankgiro 549-7714 eller Swisha till 1230 337 782, märk din gåva “Internationell helandetjänst Filippinerna”

Arken inbjuder pastorer och ledare från ISRAEL till retreat 

Som en del i Arkens Israel-arbete inbjuder vi regelbundet messianska pastorer och ledare till en veckas sommarretreat i Sverige. Det ger dem välbehövlig vila, rekreation och andlig återhämtning, så att de kan återvända till sina församlingar med ny kraft både för ande, själ och kropp.
För att kunna genomföra retreaten behöver vi många sponsorer, alla gåvor små som stora är mycket välkomna! Vi står för deras flygresa (ca 6000 kr/person) samt mat och transporter på plats. Vill du på detta sätt vara med och välsigna Israel? Ge din gåva via formuläret nedan, eller missionens bankgiro 549-7714, eller swisha till 1230 337 782, märk din gåva “Israel”.

Arken har alltsedan 2004 betjänat messianska församlingar i Israel med den bibliska helandetjänsten genom helandekonferenser och undervisningsseminarier. Vi Har regelbundet besökt ett stort antal kontaktförsamlingar runtom i Israel, haft möten, seminarier och undervisning och gett dem stöd att utveckla sitt eget bönearbete och sin egen helandetjänst.
Hösten 2023 var pastor Linda Bergling inbjuden som talare till en konferens för kristna arabiska kvinnor och i mars 2024 talade hon på den nationella kvinnokonferensen Bat Zion (Dotter Sion).

HÄR kan du läsa mer om Arkens Israel-arbete.