Israel2018-12-17T11:50:46+00:00

Mission ISRAEL

ISRAEL

Vår vison och kallelse

 

I församlingen Arken har vi alltid haft Israel nära våra hjärtan och i många år har vi bett om Guds vägar att välsigna Israel. Under sommaren 2004 manade Gud oss att föra helandetjänsten till Israel. Sedan 2005 har vi arrangerat flera helandekonferenser och kurser i biblisk helandetjänst i bl a Jerusalem och Tel Aviv.

I Bibeln kan vi läsa underbara löften om helande och upprättelse. Vi tror att helande för traumatiska minnen och upplevelser, har ett samband med möjligheten för Israels folk att ta emot Yeshua/Jesus, som sin Messias. Yeshua/Jesus längtar efter att räcka ut sina händer och hela dem som har förkrossade hjärtan. Vi tror att Gud vill utrusta församlingar och troende genom den helige Ande och genom hans kraft ge dem förmåga att betjäna sitt folk och uppfylla de profetiska orden.

Arken bygger relationer till lokala messianska församlingar i Israel och stödjer dem på följande sätt:

  • genom regelbundna bönesamlingar på Arken (oftast på söndagar efter gudstjänsten, datum pålyses i vår kalender)
  • genom att inbjuda pastorer och ledare till retreat/andlig återhämtning och vila på Sjöhamra gård (i samarbete med Israels Vänner)
  • genom att besöka församlingar i Israel för att hålla seminarier/undervisningsdagar/möten om biblisk helandetjänst och betjäna församlingarna i personlig förbön
  • genom att ge gåvor till deras arbete att sprida evangelium i Israel (utifrån vad den helige Ande leder oss till)

SAMARBETSPARTNERS

Congregation Adonai Roi/Dugit Messianic Outreach i Tel Aviv, Avi & Chaya Mizrachi.

Pastor Avi Mizrachi är infödd israel och leder den hebreisktalande församlingen Adonai Roi och deras utåtriktade arbete Dugit. Pastor Avi är välkänd bland messianska judar och arbetar aktivt för att bringa församlingar tillsammans i Israel. Han talar med profetisk skärpa och är mycket uppskattad som talare världen över. Arken har samarbetat med pastor Avi sedan 2004.
Tillsammans har vi anordnat flera helandekonferenser och seminarier i Israel. Pastor Avi och Chaya Mizrachi inbjuds som talare till Arkens konferenser och vi har utbildat deras förebedjare i själavård. De sprider evangeliet i storstaden Tel Aviv genom sin nyöppnade coffee-shop, har ett distributionscenter för hjälp till ensamstående mammor, fattiga och hemlösa. Chaya arbetar med själavård, predikar och undervisar om upprättelse och helande för själen.

Streams of Hope/Grace House i Beer Sheva, Dmitry & Elmira Brodkin.

Vi har samarbetet sedan våren 2017, då de önskat få mera undervisning om förbön och biblisk helandetjänst. De ger daglig hjälp till hemlösa och f d missbrukare genom soppkök och utdelning av kläder/förnödenheter och de hjälper rysktalande som gjort aliya att finna ett nytt hem och etablera sig i Israel.

Kontaktförsamlingar i Israel

Vi har att stort kontaktnät till församlingar i Israel, både rysktalande och hebreiska, som vi besöker regelbundet.

Var med och välsigna!

 * Bli Israel-fadder – ge 200 kr/månad eller valfritt belopp
* Ge en engångsgåva

Detta går ditt stöd till:

– Ekonomiskt stöd till lokala församlingar så de kan fortsätta sprida evangeliet om Yeshua i sitt land.

– Anordnande av undervisningsseminarier och kurser om biblisk helandetjänst samt anordnande av helandedagar i messianska församlingar.

– Översättning av undervisningsmaterial (böcker, CD och TV-program) till hebreiska och ryska, för spridning till messianska församlingar.

FÖR GÅVOR INOM SVERIGE använd:
Bankgiro 549-7714
Swish nr 1230 337 782

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77
Gåvor från Danmark: Danske bank regnr 9570 konto 8984 220