Mission ISRAEL

ISRAEL

Vi har alltid haft Israel nära våra hjärtan och i många år har vi bett om Guds vägar att välsigna Israel. Under sommaren 2004 manade Gud oss att föra helandetjänsten till Israel. Sedan 2005 har vi arrangerat flera helandekonferenser och kurser i biblisk helandetjänst i bl a Jerusalem och Tel Aviv.

I Bibeln kan vi läsa underbara löften om helande och upprättelse. Vi tror att helande för traumatiska minnen och upplevelser, har ett samband med att Israels folk ser och kan ta emot Yeshua/Jesus, som sin Messias. Yeshua/Jesus längtar efter att räcka ut sina händer och hela dem som har förkrossade hjärtan. Vi tror att Gud vill utrusta lokala församlingar och troende genom den helige Ande och genom hans kraft ge dem förmåga att betjäna sitt folk och uppfylla de profetiska orden. Vi tror att varje lokal messiansk och kristen församling i Israel skall vara som en oas dit trötta, sårade, ensamma människor, alla som längtar efter Guds kärlek ska kunna komma för att få ta emot helande och läkedom. Vi vill ge vårt stöd för att de lokala församlingarna ska kunna ta emot den kommande stora väckelsen i Israel.

Arken bygger relationer till lokala messianska församlingar i Israel och stödjer dem på följande sätt:

  • ISRAELRESOR och UNDERVISNING OM BIBLISK HELANDETJÄNST Vi besöker församlingar i Israel för att hålla seminarier/undervisningsdagar/möten om biblisk helandetjänst och betjäna församlingarna i personlig förbön
    (Läs mer om våra tidigare Israel-resor längre ner på sidan)
  • RETREATER PÅ SJÖHAMRA GÅRD Vi inbjuder messianska pastorer och ledare till retreat/andlig återhämtning och vila på Sjöhamra gård
    (Läs mer om Israel-retreaterna på Sjöhamra längre ner på sidan)
  • GÅVOR TILL SPECIFIKA PROJEKT Vi ger gåvor till messianska församlingars arbete att sprida evangelium i Israel (utifrån den helige Andes ledning)
  • BÖNESAMLINGAR Vi har regelbundna bönesamlingar på Arken (oftast på söndagar efter gudstjänsten, datum pålyses i vår kalender)

SAMARBETSPARTNERS

Congregation Adonai Roi/Dugit Messianic Outreach i Tel Aviv, Avi & Chaya Mizrachi.

Pastor Avi Mizrachi är infödd israel och leder den hebreisktalande församlingen Adonai Roi och deras utåtriktade arbete Dugit Outreach. Pastor Avi är välkänd bland messianska judar och arbetar aktivt för att bringa församlingar tillsammans i Israel. Han talar med profetisk skärpa och är mycket uppskattad som talare världen över. Arken har samarbetat med pastor Avi sedan 2004.
Tillsammans har vi anordnat flera helandekonferenser och seminarier i Israel. Pastor Avi och Chaya Mizrachi inbjuds som talare till Arkens konferenser och vi har utbildat deras förebedjare i själavård. De sprider evangeliet i storstaden Tel Aviv genom sin coffee-shop, har ett distributionscenter för hjälp till ensamstående mammor, fattiga och hemlösa. Chaya arbetar med själavård, predikar och undervisar om upprättelse och helande för själen.

Streams of Hope/Grace House i Beer Sheva, Dmitry & Elmira Brodkin.

Vi har samarbetat sedan våren 2017, eftersom de önskat få mera undervisning om förbön och biblisk helandetjänst. Detta är en rysk/hebreisktalande församling som ger daglig hjälp till hemlösa och f d missbrukare genom soppkök och utdelning av kläder/förnödenheter och de hjälper rysktalande som gjort aliya att finna ett nytt hem och etablera sig i Israel.

Kontaktförsamlingar i Israel

Vi har att stort kontaktnät av församlingar i Israel (rysktalande, hebreiska, arabiska, eritreanska m fl) som vi besöker regelbundet. I december 2019 deltog pastor Linda Bergling i den stora konferensen ”Welcome the King of Glory – One New Man” som arrangerades av messianska och arabiska pastorer i Nasaret. Deltagare från över 25 nationer deltog och kom för att hylla Jesus tillsammans med sina troende syskon från Israel, och be om väckelse i landet. Pastor Linda undervisade i en fullsatt workshop om bibliskt helande där Gud gjorde stora under av befrielse och själens helande. Under resan knöt pastor Linda nya kontakter med kristna ledare i Israel, så Arkens kontaktnät i Israel växer och utvecklas hela tiden.

Stöd till byggprojekt och församlingsutveckling

SDEROT ligger knappt en kilometer från gränsen till Gazaremsan och är den stad i världen som har flest skyddsrum. Det utsatta läget och oroligheter i Gaza gör att många människor här lider av posttraumatisk stress. Församlingen City of Life har ett stort utåtriktat arbete bl a hjälp till ensamstående mammor, äldre människor som överlevt förintelsen, studenter, nyanlända judar från bl a Etiopien, och församlingen arbetar aktivt för att föra ut evangeliet.

Församlingen flyttade in i nya stora lokaler för några år sedan. Med tanke på situationen i närheten av Gaza är det speciellt viktigt att de har ett stort och bra skyddsrum och det har vi varit med att bidra till. I december 2019 besökte vi dem och överlämnade en gåva från Arkens Israelvänner och sponsorer i Sverige och Finland, just för detta ändamål. Just nu är församlingen i stort behov av förbön pga förföljelse mot deras verksamhet. För att få stanna kvar i sina lokaler har de tagit hjälp av advokater, arkitekter m fl, då det hela tiden från fientligt håll kommer anklagelser om att de inte får bedriva sin verksamhet trots att de har alla tillstånd som behövs. Vi vet att den egentliga orsaken är att de frimodigt predikar och visar sin tro på Yeshua, Messias. Vill du vara med och stödja församlingsarbetet i Sderot? Sätt in din gåva på Bankgiro 549-7714 eller Swish 1230 337 782, eller använd formuläret nedan och ge via internet.

ARKENS ISRAELRESOR

Arken har en kallelse från Gud att föra den bibliska helandetjänsten till de messianska församlingarna i Israel och det är också huvudsyftet med våra Israelresor.
Det är inga turistresor och vi lägger endast lite del av tiden på att besöka bibliska platser. I stället besöker vi ”de levande stenarna” dvs de messianska församlingar som idag verkar för att göra Yeshua/Jesus känd bland befolkningen i Israel. Vi håller undervisningsseminarier, helandedagar, stödjer dem som vill starta eget helandearbete och betjänar dem i personlig förbön. Vi åker i små team på max 9 personer och eftersom våra vänförsamlingar finns på olika håll i landet blir det en hel del bilresor. Våra resor brukar vara 7 – 10 dagar. Är du intresserad av att veta mer eller vill följa med? Hör av dig till Arkens missionsavdelning på tel 08 58884020 eller E-post [email protected]

Retreater för messianska ledare och pastorer

Retreat juni 2023

Det var flera av våra kontaktförsamlingar vars ledare inte hade möjlighet att närvara i juni 2022. Dessa och dessutom några nya kontakter var inbjudna en vecka i juni 2023. Juni är en bra tid, och i år var det extra härligt tack vare det fina sommarvädret. De njuter av försommargrönskan och att få vistas i naturen är för dem en vila och återhämtning. Det var underbara dagar av gemenskap över kulturgränser, lovsång, bön och förbön och utflykter i skärgården. Tack alla trogna Israel-vänner och givare som gjorde denna vecka möjlig! Du kan läsa mer om veckan och se foton, på Sjöhamra gårds facebooksida HÄR. 

Retreat på Sjöhamra gård juni 2022

I mitten av juni 2022 hade vi åter glädjen att ta emot 20 pastorer och ledare från Israel för en veckas retreat och rekreation på Sjöhamra gård. Vill du se deras vittnesbörd och personliga hälsningar, finns inspelningen från söndagens gudstjänst på Arken den 12/6 HÄR.

Retreat juni 2019

Under en vecka i början av juni 2019 kom arton messianska ledare och pastorer från Israel till Sjöhamra gård. De fick en underbar vecka i Guds närvaro med lovsång, tillbedjan, bön, bibelläsning och gemenskap. De fick njuta av den svenska försommargrönskan på utflykter till skärgården, Vaxholm och Stockholm. De kom från hebreisktalande och rysktalande församlingar från sju olika städer i Israel. Retreaten var möjlig att genomföra tack vare generös sponsring av Israel Vänner och alla trogna givare till Arkens Israelarbete. Veckan kunde genomföras tack vare ett stort antal frivilliga medarbetare från Arken som varje dag fanns till hands för att skjutsa på utflykter, gå med på promenader, laga mat, handla, städa, ge massage och betjäna pastorerna i undervisning och förbön.

Vi har sett det stora behovet av att uppmuntra, att stödja i förbön och bereda en plats där ledare och pastorer kan hämta ny kraft och styrka i sin tjänst. Det behövs så väl för att de ska kunna fullfölja sin kallelse att sprida evangeliet till sitt eget folk och i sitt eget land Israel. Att anordna denna typ av retreater på Sjöhamra gård är ytterligare ett sätt för Arken att välsigna Israel. Under veckans samtal framkom det många önskemål om framtida retreater.

Vi var alla överväldigade av den starka Gudsnärvaron under hela retreaten. Gud förenade våra hjärtan i kärlek till Yeshua/Jesus och relationen till varandra fördjupades. Alla vittnade om att de blivit starkt berörda av Gud under veckan och kunde åka tillbaka hem med nytt hopp och inspiration att tjäna Gud i Israel.

Vi behöver ditt stöd

Du är viktig för att vi ska kunna genomföra nya Israel-retreater på Sjöhamra! Din gåva betyder så mycket och är ett konkret sätt att välsigna Israel och de messianska församlingarna. De får en veckas välbehövlig vila, rekreation, tid att vara med Gud i bön och bibelläsning och bli påfyllda av kraft genom den helige Ande under våra bönestunder. Vi bjuder dem på resa, mat och logi. Välkommen att sätta in din gåva på Bankgiro 549-7714 eller Swish 1230 337 782, märk inbetalningen ”Retreat Israel”.
Du kan även använda formuläret här nedan och betala direkt över internet. Tack för din gåva och din kärlek till Arkens Israel-arbete!

Var med och välsigna!

 * Bli Israel-fadder – ge 200 kr/månad eller valfritt belopp
* Ge en engångsgåva

Detta går ditt stöd till:

– Ekonomiskt stöd till lokala församlingar så de kan fortsätta sprida evangeliet om Yeshua i sitt land.

– Anordnande av undervisningsseminarier och kurser om biblisk helandetjänst samt anordnande av helandedagar i messianska församlingar.

– Översättning av undervisningsmaterial (böcker, CD och TV-program) till hebreiska och ryska, för spridning till messianska församlingar.

FÖR GÅVOR INOM SVERIGE använd:
Bankgiro 549-7714
Swish nr 1230 337 782

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77