Mission ISRAEL

ISRAEL

Vi har alltid haft Israel nära våra hjärtan och i många år har vi bett om Guds vägar att välsigna Israel. Under sommaren 2004 manade Gud oss att föra helandetjänsten till Israel. Sedan 2005 har vi arrangerat flera helandekonferenser och kurser i biblisk helandetjänst i bl a Jerusalem och Tel Aviv.

I Bibeln kan vi läsa underbara löften om helande och upprättelse. Vi tror att helande för traumatiska minnen och upplevelser, har ett samband med att Israels folk ser och kan ta emot Yeshua/Jesus, som sin Messias. Yeshua/Jesus längtar efter att räcka ut sina händer och hela dem som har förkrossade hjärtan. Vi tror att Gud vill utrusta lokala församlingar och troende genom den helige Ande och genom hans kraft ge dem förmåga att betjäna sitt folk och uppfylla de profetiska orden. Vi tror att varje lokal messiansk och kristen församling i Israel skall vara som en oas dit trötta, sårade, ensamma människor, alla som längtar efter Guds kärlek ska kunna komma för att få ta emot helande och läkedom. Vi vill ge vårt stöd för att de lokala församlingarna ska kunna ta emot den kommande stora väckelsen i Israel.

Arken bygger relationer till lokala messianska församlingar i Israel och stödjer dem på följande sätt:

  • genom regelbundna bönesamlingar på Arken (oftast på söndagar efter gudstjänsten, datum pålyses i vår kalender)
  • genom att inbjuda pastorer och ledare till retreat/andlig återhämtning och vila på Sjöhamra gård (i samarbete med Israels Vänner)
  • genom att besöka församlingar i Israel för att hålla seminarier/undervisningsdagar/möten om biblisk helandetjänst och betjäna församlingarna i personlig förbön
  • genom att ge gåvor till deras arbete att sprida evangelium i Israel (utifrån vad den helige Ande leder oss till)

SAMARBETSPARTNERS

Congregation Adonai Roi/Dugit Messianic Outreach i Tel Aviv, Avi & Chaya Mizrachi.

Pastor Avi Mizrachi är infödd israel och leder den hebreisktalande församlingen Adonai Roi och deras utåtriktade arbete Dugit Outreach. Pastor Avi är välkänd bland messianska judar och arbetar aktivt för att bringa församlingar tillsammans i Israel. Han talar med profetisk skärpa och är mycket uppskattad som talare världen över. Arken har samarbetat med pastor Avi sedan 2004.
Tillsammans har vi anordnat flera helandekonferenser och seminarier i Israel. Pastor Avi och Chaya Mizrachi inbjuds som talare till Arkens konferenser och vi har utbildat deras förebedjare i själavård. De sprider evangeliet i storstaden Tel Aviv genom sin nyöppnade coffee-shop, har ett distributionscenter för hjälp till ensamstående mammor, fattiga och hemlösa. Chaya arbetar med själavård, predikar och undervisar om upprättelse och helande för själen.

Streams of Hope/Grace House i Beer Sheva, Dmitry & Elmira Brodkin.

Vi har samarbetet sedan våren 2017, eftersom de önskar få mera undervisning om förbön och biblisk helandetjänst. Detta är en rysk/hebreisktalande församling som ger daglig hjälp till hemlösa och f d missbrukare genom soppkök och utdelning av kläder/förnödenheter och de hjälper rysktalande som gjort aliya att finna ett nytt hem och etablera sig i Israel.

Kontaktförsamlingar i Israel

Vi har att stort kontaktnät av församlingar i Israel (rysktalande, hebreiska, arabiska, eritreanska m fl) som vi besöker regelbundet.

Pågående byggprojekt

SDEROT ligger knappt en kilometer från gränsen till Gazaremsan och är den stad i världen som har flest skyddsrum. Det utsatta läget och oroligheter i Gaza gör att många människor här lider av posttraumatisk stress. Församlingen City of Life har ett stort utåtriktat arbete bl a hjälp till ensamstående mammor, äldre människor som överlevt förintelsen, studenter m fl och de ordnar bussturer i Israel då de besöker bibliska platser och berättar evangeliet. I december 2018 skrev de kontrakt på en ny församlingslokal. Det är ett stort bönesvar! Och det är ett stort steg i tro!

Insamling

Vi vill stödja dem i renoveringen av den nya lokalen som kommer att kosta 300 000 SEK. Insamlingen pågår just nu. Du kan bidra genom att ge en engångsgåva. Använd gärna formuläret nedan och ge över internet, eller via Bankgiro eller Swish.

Retreat för messianska ledare och pastorer

Under en vecka i början av juni kom nära tjugo messianska ledare och pastorer från Israel till Sjöhamra gård. De fick en underbar vecka i Guds närvaro med lovsång, tillbedjan, bön, bibelläsning och gemenskap. De fick njuta av den svenska försommargrönskan på utflykter till skärgården, Vaxholm och Stockholm. De kom från hebreisktalande och rysktalande församlingar från sju olika städer i Israel. Retreaten var möjlig att genomföra tack vare generös sponsring av Israel Vänner och alla trogna givare till Arkens Israelarbete.

Vi har sett det stora behovet av att uppmuntra, att stödja i förbön och bereda en plats där ledare och pastorer kan hämta ny kraft och styrka i sin tjänst. Det behövs så väl för att de ska kunna fullfölja sin kallelse att sprida evangeliet till sitt eget folk och i sitt eget land Israel. Att anordna denna typ av retreater på Sjöhamra gård är ytterligare ett sätt för Arken att välsigna Israel. Under veckans samtal framkom det många önskemål om framtida retreater.

Vi var alla överväldigade av den starka Gudsnärvaron under hela retreaten. Gud förenade våra hjärtan i kärlek till Yeshua/Jesus och relationen till varandra fördjupades.

Konferens ”Welcome the King of Glory”

I mitten av december kommer det att hållas en profetisk konferens i Nasaret då ursprungsbefolkning från olika delar av världen kommer att samlas till bön och gemenskap för att bereda väg för Herren. pastor Linda Bergling kommer att tala i ett par workshops under konferensen och hon har inbjudit kristna samer att delta. Mer information om konferensen finns på www.uisrael.tours/one-new-man-2019

Var med och välsigna!

 * Bli Israel-fadder – ge 200 kr/månad eller valfritt belopp
* Ge en engångsgåva

Detta går ditt stöd till:

– Ekonomiskt stöd till lokala församlingar så de kan fortsätta sprida evangeliet om Yeshua i sitt land.

– Anordnande av undervisningsseminarier och kurser om biblisk helandetjänst samt anordnande av helandedagar i messianska församlingar.

– Översättning av undervisningsmaterial (böcker, CD och TV-program) till hebreiska och ryska, för spridning till messianska församlingar.

FÖR GÅVOR INOM SVERIGE använd:
Bankgiro 549-7714
Swish nr 1230 337 782

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77
Gåvor från Danmark: Danske bank regnr 9570 konto 8984 220