Boken Inre bönen – hjärtats kärleksbön. En rogivande CD medföljer.

199 kr

Inre bönen, hjärtats kärleksbön

Inre bönen betyder att man stannar upp och i bön överlåter sin kropp, själ och ande till Jesus. Man tar del av den vila som han utlovat i Bibeln och låter den Helige Ande genomströmma hela varelsen, till vila, återhämtning, läkedom och styrka.

Författaren tar upp många områden där människor upplever stress och visar på hjälp och lösningar utifrån bibelordet

En rogivande CD medföljer.
Ordinarie pris 219 kr. Man kan också köpa  CD:n som en  ljudfil, gå in här för att köpa ljudfilen.

Tidningen Dagen publicerade följande recension om boken den 31 december 2020. Recensionen är skriven av Stefan Swärd.
Bibelsprängt och pedagogiskt om bön LINDA BERGLING HAR varit en mycket produktiv författare med ett 20-tal titlar. Den senaste boken har titeln: ”Inre bönen – hjärtats kärleksbön”. Hon visar återigen sin produktiva förmåga att förmedla viktiga budskap i bokens form. Linda Bergling är bibelsprängd och alla påståenden i boken grundar sig på bibelcitat. Samtidigt finns det en tydlig koppling till samtiden och tidsandan. Betoningen på sinnesro, inre balans och helhet lyfts fram på många sätt i vår tid men de neutrala tekniker som presenteras har ofta sina rötter i taoism, buddhism och hinduism. Boken lyfter fram ett kristet alternativ för att motverka stress och oro, den inre bönen. Det betonas att kristendomen skiljer sig från andra religioners metoder, framförallt beroende på att bönen handlar om en personlig relation med Jesus. Linda Bergling tar upp problemet med att många kristna ledare drabbas av stress och utbrändhet
vilket kan leda till psykisk ohälsa. Den inre bönen ger en själslig och andlig vila och gör att man kan klara livets stormar och utmaningar.

BOKENS TEMA ÄR bönen och ett fördjupat böneliv. Steg för steg går den igenom hur man kan be och hur man kan fördjupa sitt böneliv, det som Linda Bergling kalllar för den inre bönen. Boken har ett pedagogiskt upplägg där den systematiskt tar upp olika områden i livet som orsakar stress ochoro. Mot slutet mynnar den ut i en praktisk vägledning för den inre bönen. En av bokens styrkor är just tillämpningen, steg för steg förs läsaren in i praktik och tillämpning. Det blir dock många bibelutläggningar kring ett flertal olika frågor i de olika avsnitten vilket kan ge ett spretigt intryck vid läsningen. ”Inre bönen” är ett utmärkt hjälpmedel för den kristne som vill fördjupa sitt böneliv, som vill hitta kristna alternativ till avslappningstekniker med rötter i andra religioner, och för aktiva kristna som vill motverka utbrändhet och psykisk ohälsa.

STEFAN SWÄRD

 

Kategorier: ,

Beskrivning

Författaren Linda Bergling skriver om sin nya bok:

I över 40 år har jag praktiserat inre bön, som egentligen betyder att man stannar upp; överlåter kropp själ och ande till Jesus. Man tar del av den vila som han utlovat i Bibeln och låter den  helige Ande genomströmma hela din varelse, till  vila, återhämtning, läkedom och styrka. Men framför allt ger inre bönen med tiden medvetenhet om hans ständiga närvaro i vardagslivet. Genom inre bönen får vi del av hans ord på ett personligt sätt och genom den kärlek och trygghet han ger dominerar då inte längre stress, ångest, oro och bekymmer vårt tanke- och viljeliv.

I boken tar jag upp många områden där människor upplever stress och visar på hjälp och lösningar utifrån bibelordet. Många plågas i dag av psykisk ohälsa, och osäkerhet inför framtiden är en växande börda för många.

Det finns en viloplats hos Jesus, och även om min egen väg inte alltid varit spikrak och lätt, har jag skaffat mig en erfarenhet, som jag vill ge vidare till både vuxna och barn. Min erfarenhet är att stillhet, ro och frid finns hos Jesus.

När jag var nyomvänd behövde jag struktur och ordning i mitt andliga liv och den modell jag utvecklat för inre bönen har varit en hjälp för mig i närmare 50 år. Min första bok om inre bön kom ut redan i början av 1980-talet.

Inre bön är inte en självhjälpsteknik eller ett hopkok av tekniker från österländsk andlighet som exempelvis mindfulness, utan baseras på en andlig kärleksrelation med Jesus. Därför har jag valt att ge boken titeln: Hjärtats kärleksbön.

I boken beskriver jag steg för steg vägen in i inre bön och förankrar varje moment i Bibeln.

För att underlätta för alla läsare av boken att komma in i processen medföljer en Cd-skiva där jag ber inre bönen i sin helhet.

 

 

 

Till toppen