Självförsörjningsprojekt

SÖMNADSUTBILDNING PÅ UTVECKLINGSCENTRET I KOLKATA INDIEN

Samarbetspartner: Bethel Fellowship Trust/IPA Indian Pentecostal Assemblies, ledare David Prakasam, som Arken samarbetat med sedan 1988 i flera olika projekt i Indien.

Historik: Utvecklingscentret utanför Kolkata, i byn Kellagori, började byggas 2010. Här finns ett flickhem, samlingslokaler, en hälsoklinik, stora grönytor med lekplats för barnen och trädgård för odlingar. Vi har utarbetat program för PRAKTISK YRKESUTBILDNING i bl a sömnad. Några grupper har redan genomgått utbildningen och börjat sy kläder hemma. Sömnadsutbildningen vänder sig till unga kvinnor från närområdet, som genom utbildningen kan få möjligheter att starta egen verksamhet. Detta kan på sikt ge dem självförsörjning och bereda en väg ut ur fattigdomen.

LÄS MER om utvecklingscentret i Kolkata.

Behov:  50 000 kronor till inredning, fler möbler, material och lön till sömnadsläraren.

Kvinna som genomgått sömnadsutbildningen och startat en egen affär.

Sömnadsläraren med en grupp kvinnor på utvecklingscentret i Kolkata.

Pastor Linda Bergling och team från Arken besöker sömnadsutbildningen i Kolkata.

Var med och ge ditt stöd!

Du kan stödja ovan nämnda projekt med valfri summa per månad eller engångsgåvor.

Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via detta formulär.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish nummer 1230 337 782
Bankgiro 549 – 7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse.

ARKEN MISSION