Mission i UGANDA

UTBILDNING – EN LIVLINA TILL FRAMTIDEN

Arkens mission har verkat i Uganda sedan 1990 och sponsrar idag drygt 100 barn mestadels i centrala Uganda, Kampaladistriktet samt i Rackoko. Tack vare vårt fadderprogram får barnen hälsovård, mat och skolutbildning vilket inkluderar avgifter, skoluniform, läroböcker och dagliga skolluncher. Vår samarbetspartner är ABC Children´s Aid och dess ledare Tudy Odida.

Aktuella behov

Utrustning/underhåll och utveckling av de skolor som byggts bl a till bibliotek, basket- och volleybollplan, fotbollsplan, datorer och symaskiner samt drivmedel till skolbussarna. Behovet av läroböcker är mycket stort (i nuläget delar ca 5-6 barn på samma lärobok).
Under corona-pandemin har skolorna i perioder hållit stängt. Flera av barnen har under tiden bott hos sina släktingar på landet där tillgången på mat varit större än i storstäder som Kampala. Lärarna har hållit kontakt med familjer och skolelever, om möjligt gjort hembesök och även gett dem stöd i form av matutdelning av bl a avokado, matbananer och ägg. I och med att barnen inte kunnat komma till skolan har de även missat sin dagliga lunch, vilket fört med sig att flera är undernärda och har brist på energi.

Stöd genom Arkens fadderprogram

Du kan vara med och ge barnen i Uganda en ny framtid genom att bli fadder antingen för ett eget barn eller för hela gruppen genom gruppsponsring. Riktlinjen är att ge 200 kr/månad, gärna mer. Som gruppsponsor kan du ge valfri summa per månad. Kontakta oss på tel 08 58884000 så får du veta mer.

Hopp, helande och nytt liv

Arken började arbeta i Uganda 1990. I början gjordes insatser med Sida-bidrag bl a har brunnar borrats och flera daghem byggts. Idag sponsrar vi drygt 100 barn bland annat i Kampala och Rackoko. Tillsammans med vår samarbetspartner har vi byggt skolor och sjukvårdskliniker och barnen får tillgång till hälsovård.
Många av våra fadderbarn är föräldralösa och vissa bor hos överlevande släktingar som är mycket fattiga. Utbildning är en livlina till framtiden, ett sätt att komma ut ur fattigdomen som råder, så att sponsra barnen här inte bara räddar liv utan förvandlar liv. Fadderstödet till barnen hjälper indirekt även familjerna och är på det sättet med och utvecklar samhället. ABC-skolorna erbjuder grundutbildning av hög kvalitet, så att barnen ska kunna fortsätta till högre studier och så småningom få arbete och försörjning. De arbetar aktivt med utbildningsprogram för att skydda barnen och befästa deras rättigheter i samhället.

Arken besökte Uganda första gången 1992 och anordnade stora utomhusmöten för hundratals barn som fick möta och ta emot kärlek och helande från Jesus. Våra samarbetspartners hjälper barnen att förstå vem Jesus är och att få möjlighet att ta emot honom personligen. Många barns liv och även deras familjer har blivit förvandlade av Guds kärlek.

HÄR kan du se film från vårt besök i Uganda oktober 2022

HÄR kan du se en film från vårt arbete i Uganda.

Före detta elever berättar

Steven, Mirro och Rachel är idag i 20-årsåldern. De var alla fattiga och föräldralösa barn som fick möjlighet till skolgång genom fadderstöd. Idag arbetar Steven som lärare i kemi och biologi på samma skola där han själv gick en gång och hjälper i sin tur andra barn. Mirro är lärare i konst och teckning och Rachel undervisar i franska. “Mitt mål är att hjälpa andra föräldralösa barn som precis som jag har förlorat sina föräldrar i aids”, säger Rachel.
ABC:s skolor har också praktisk utbildning där barnen bl a odlar ris och cassava och de har anlagt fiskodlingar. Detta sänker matkostnaderna på skolorna och genererar nya jobb och intäkter för samhället.

FAKTA OM UGANDA

Uganda har en befolkning på ca 42 miljoner och en yta som är hälften så stor som Sverige. Jordbruk sysselsätter mer än 80% av arbetskraften. Förväntad livslängd är runt 60 år, något högre för kvinnor. Cirka 70% av befolkningen är läs- och skrivkunniga.

Under lång tid har det pågått ett lågintensivt krig i norra Uganda med övergrepp mot civilbefolkningen som följd. Våld och diskriminering av kvinnor/flickor har varit ett utbrett problem. Barna- och mödradödligheten är fortsatt mycket hög men har minskat det senaste åren. Grundutbildning är allmän men inte obligatorisk. En femtedel av alla barn börjar aldrig i skolan. Många fler tvingas sluta skolan på grund av försörjningsplikt för sina syskon/släktingar.

Uganda har varit hårt drabbat av Hiv/Aids. Åtgärder vidtogs för att informera och medvetandegöra allmänheten och det har resulterat i att Uganda nu kan uppvisa en utplanande trend. Idag lever ca 1,3 miljoner Hiv-smittade i Uganda.

Resa till Uganda september – oktober 2022, du kan följa med på resan genom Arkens mission facebook HÄR

Nytt projekt för gatubarn i Uganda startade oktober 2022.

Klicka HÄR eller på bilden så får du mer information.

Var med och förändra!

Stöd vårt arbete i Uganda Du kan ge en engångsgåva eller regelbundet varje månad. Fyll i belopp, vart du vill att din gåva ska gå, samt välj engångsgåva eller återkommande/månatlig gåva.
Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via detta formulär.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish nummer 1230 337 782
Bankgiro 549 – 7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse.

ARKEN MISSION