Den 28-29 september blir det retreat på Sjöhamra gård med Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen och Linda Bergling. Det blir två dagar av vila från stress och utmattning. Mikaela, som är en erfaren kristen psykiatriker, kommer att beröra områden som: trauma, posttraumatisk stress, utmattningssymptom och arbetsrelaterad stress.

Dessa dagar vill ge dig återhämtning och verktyg för att hantera stress, men även få hjälp med att behålla din tro på Gud även om du fått en medicinsk diagnos och äter medicin för din psykiska ohälsa.

Läs mer >>