”Jag heter Nils. Jag har fått allt mina föräldrar hade och lite mer! Däremot kunde de inte ge vad de inte själva hade, nämligen tro på Gud och på relationer. Jag förlorade allt som går att förlora i relationsväg: relationen mellan Gud och människa, relationen mellan vänner och relationen i äktenskapet.

Jag har tillbringat mycket tid i Guds närhet och medverkat på relationsdagar. Det har medfört att jag förnyat de gamla tankarna som ”det går inte”, ”det är omöjligt”, ”människor går inte att lita på”. Tankar som hade byggt starka fästen i mitt sinne. Förnyelsen kom genom nya tankar – och medförde en vår i sinnet! En resa började!

Jag fått tillit och en tro på en Gud och Fader som vill lära alla sina barn att vara grundad i förhållandet med Honom, och i förhållandet till en make, vän och syskon. Jag är så tacksam för Guds ingripande i alla mina relationer! Gud har trofast verkat i en djup fader-barn relation till mina två vuxna barn och ett barnbarn, på väg till frälsning och fullständig upprättelse! Gud är god, trofast och Far. Jag kommer att vara med också på nästa relationsdag!”

Nils (deltagare på relationsdagar i september och december 2018)

Visst är dina relationer det viktigaste du har? Kom och få verktyg och goda råd om hur du kan få upprättelse i brustna relationer, eller hur goda relationer kan bli ännu bättre och djupare. Detta är en dag för alla som har relationer!

Anmäl dig till kommande relationsdag 9/2 >>