Mirakelkonferensen startade lördag kväll.  Medarbetare och volontärer som arbetar under konferensen tog emot den helige Andens krat till uppgiften i smörjelsestunden.


På mötet vittnade evankelisationsteamet hur de under de senaste två veckor har lett hundratals människor till Jesus!
Pastor Linda uppmuntrade hela församlingen att vittna om Jesus utifrån den undervisningen som gavs på evangelisationsskolan. Hon predikade om vad det innebär att komma in Guds rike.  Att flyttas från mörkret till ljus!

Se Mirakelkonferensens mötesprogram