Det centrala under ett bibelskoleår på Arken är att stärka din personliga relation med Jesus. Utifrån din egen Jesusrelation får du omsätta den teoretiska kunskapen till praktisk handling. Många vittnar om att åren på bibelskolan ger kunskap och erfarenheter som leder till ett förvandlat liv. Läs mer på https://www.bibelskolan.org/.