Församlingsutveckling och stöd till pastorer

INKÖP AV TOMT FÖR ATT BYGGA EN KYRKA I KOLKATA INDIEN

Samarbetspartner: Bethel Fellowship Trust/Indian Pentecostal Assemblies IPA, ledare David Prakasam.
Arken har samarbetat med denna organisation i Indien i flera olika missionsprojekt sedan 1988. Vid flera tillfällen har pastor Linda Bergling varit i Indien och betjänat i organisationens församlingar bland annat i Kolkata.

Historik: pastor Israel i Kolkata tog emot Jesus 1990 och döptes 1991. Han kände sig kallad till Nordindien och arbetar sedan 2010 för IPA i VästBengalen. 2003 startade han en församling i Kolkata med 60 medlemmar. Kyrkan växte snabbt till 750 medlemmar och 12 dotterförsamlingar i området kring Kolkata. På grund av coronapandemin var de tvungna att stänga 8 av sina församlingar och har idag 4 dotterförsamlingar samt huvudförsamlingen i Kolkata. Många helandeunder har skett i församlingen och Gud verkar på ett mäktigt sätt. De hyr i nuläget lokaler för sina gudstjänster men har blivit erbjudna att köpa en tomt till ett lägre pris än marknadsvärdet. Församlingen har själva gjort en stor insats och köpt en del av marken samt byggt en mur. Nu behöver de betala för att få marken registrerad i deras namn och kunna fortsätta byggnationen. Dock finns det en tidsfrist och de behöver betala inom några månader. IPA har bidragit med en del av kostnaden och vädjat till Arken att stödja denna församling eftersom många av de troende här är mycket fattiga och bor i slummen.

Behov:  128 000 kronor (10 000 dollar) som behöver komma in före årsskiftet 2022/2023

UNDERSTÖD TILL KVINNLIG PASTOR I CHENNAI, INDIEN

Samarbetspartner/kontakt: Vi fick kontakt med pastor Cynthia via den kristna TV-kanalen Kanal 10, som Arken har haft ett gott samarbete med under många år.

Historik/beskrivning: Cynthia är pastor för församlingen ”Christian Life Fellowship” i Padi i Chennai i sydöstra Indien. Hon har ensam ansvar för församlingen sedan maj 2018 då hennes make hastigt avled. Församlingen har ca 120 medlemmar. Hon har också gratis sömnadundervisning för kvinnor 3 dagar i veckan i kyrkan. Många muslimska och hinduiska kvinnor kommer och delar sina problem och önskar att hon skall be för dem.

Behov: månatligt understöd med 5000 kr/månad

PASTORSKONFERENS I CEBU FILIPPINERNA I APRIL 2023

Samarbetspartner: CFF Christ Faith Fellowship, i Cebu på Filippinerna, ledare pastor Edgar och Edna Bantigu

Historik: Arken har samarbetat med CFF sedan 2004. (Mer information finns HÄR).Pastor Edgar och Edna Bantigue är församlingsbyggare och har startat över 400 kyrkor runtom på Filippinerna. Årligen samlar de över tusen pastorer och ledare till en stor konferens i Cebu, där pastor Linda Bergling varit huvudtalare många gånger. Hennes undervisning är oerhört uppskattad och har inspirerat pastorer att ta nya steg i tron. Den bibliska helandetjänsten har även betjänat dem till kropp och själ, tränat och utrustat deras böneteam. Nästa konferens kommer att anordnas i början av april 2023.

Behov: 150 000 kronor till omkostnader för konferensen. Arken betalar för pastorernas resa, mat och logi. Efter pandemin, som drabbat många av dem mycket hårt ekonomiskt, är det denna gång ännu större behov av vårt stöd för att de ska kunna delta i konferensen. Ditt bidrag hjälper dem att komma och kan förvandla hela deras liv och tjänst för Gud!

ÅTERUPPBYGGNAD AV KYRKOR PÅ FILIPPINERNA SOM FÖRSTÖRDES I TYFONEN I DECEMBER 2021

Samarbetspartner: CFF Christ Faith Fellowship, ledare Edgar och Edna Bantigue (se tidigare projekt).

Historik/beskrivning: i mitten av december 2021 drabbade en stark tyfon (Odette eller Rai) Filippinerna. Bananodlingar och annat som varit folkets självförsörjning förstördes och många byggnader blåste sönder. Ett flertal av de församlingsbyggnader som tillhör CFF:s dotterförsamlingar förstördes. Pastor Edgar gjorde under sommaren 2022 en rundresa bland församlingarna och med stor sorg i sitt hjärta såg han hur hela livsverk hade jämnats med marken. Detta kom efter den svåra tid som coronapandemin orsakat då flera av dessa små församlingar levde under mycket knappa ekonomiska förhållanden.

Behov: Vi vill hjälpa församlingar att återuppbygga sina kyrkor. Att bygga en kyrka kostar mellan 50 000 – 100 000 kronor.

LÖPANDE UNDERHÅLL TILL FÖRSAMLING I KATMANDU NEPAL

Samarbetspartner: IPA Indien, ledare David Prakasam. Ledare på plats i Katmandu är Donatus som förestår pojkhemmet (startat av Arken 2005) och Leegan som förestår flickhemmet (startat av Arken 2015). Du kan läsa mer om desa projekt HÄR. 

Historik/beskrivning: i nära anslutning till pojkhemmet i Katmandu byggdes för några år sedan en kyrka, New Life IPA Church i Lalitpur. Församlingen samlas till gudstjänst varje vecka och detta ger bl a pojkarna på barnhemmet ett stöd att utvecklas i sin tro på Jesus.

Behov: löpande underhåll av kyrkan som t ex nya musikinstrument, strängar till gitarren, betala hyra osv. Behovet är ca 3000 kr/månad. 

HJÄLP ATT BYGGA KLART KYRKA I GORKHA, NEPAL

Samarbetskontakt: under en missionsresa i Nepal våren 2022 besökte vi denna församling Shera IPA Church i Gorkha. Kontakten fick vi via pastor Sandeep som tillbringat två år i församlingen Arken och som återvände till Nepal efter coronapandemin våren 2021.

Historik/beskrivning: Församlingen är mycket fattig och den kyrkobyggnad de har idag är bara en stomme med ett tak och några fladdrande tygstycken som väggar. De behöver stöd för att kunna bygga kyrkan klar med väggar, dörrar, fönster och inredning/sittplatser m m.

Behov: ca 50 000 kronor

Var med och ge ditt stöd!

Du kan stödja ovan nämnda projekt med valfri summa per månad eller engångsgåvor.

Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via detta formulär.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish nummer 1230 337 782
Bankgiro 549 – 7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse.

ARKEN MISSION