Hälso- och sjukvårdsutveckling

INKÖP AV MEDICINSK UTRUSTNING TILL SJUKHUSET I RACKOKO, UGANDA

Samarbetspartner: ABC Children´s Aid, som Arken samarbetat med i Uganda under mer än 25 års tid. Genom vårt fadderbarnsprogram ger vi utbildning och hälsovård. ABC driver skolor i Kampala och i norra Uganda i bl a Rackoko, där de också har byggt och driver Rackoko Hospital.

Historik: Under en missionsresa i Uganda i oktober 2022 då ett team från Arken besökte våra fadderbarn och de skolor som vi stödjer bl a i Rackoko, besökte de även Rackoko Hospital. Det är ett väl fungerande sjukhus som ger god allmän vård till en mycket fattig befolkning. Det har ett upptagningsområde på ca 6 mils radie och är det enda sjukhuset som har tillgång till blod. Sjukhuset fungerar bl a som akutsjukhus, förlossningsklinik och många patienter med malaria får hjälp. Sjukhuset har anställda läkare och sjuksköterskor och läkarna gör hembesök till små och stora byar runtomkring. De har också tillgång till ambulans för sjuktransporter.

Ett problem som de önskar lösa, är att de i nuläget bara kan ge blodtransfusioner om blodet transporterats från Kampala. De vill kunna ha möjligheten att tappa blod och ha en egen blodbank på sjukhuset så de kan ge blodtransfusioner utan dröjsmål. I nuläget har de inte den utrustning som behövs.

Behov:  100 000 kronor för att i första hand kunna köpa in en blodcentrifug . Övriga behov är blodanalysutrustning, röntgenutrustning, ultraljudsapparat, mediciner, sjukhussängar, madrasser och sänglinne.

HÄLSOKLINIKER PÅ SOPTIPPARNA INAYAWAN OCH LAPU LAPU, FILIPPINERNA

Samarbetspartner: Pro Vision Philippines i Cebu, ledare Friedrich och Nacy Lueckhof. Arken har gett stöd till barn i flera slumområden på Filippinerna sedan början av 1990-talet. Läs mer HÄR. 

Historik:
Inayawan och Lapu Lapu
är två soptippar/slumområden i staden Cebu där befolkningen livnär sig på att återvinna och sälja det de kan hitta på soptippen. Deras hem är mycket enkla, byggda av material från soptippen som t ex brädlappar, plast, bildäck m m. På grund av röken från sopförbränningen och brist på rent vatten lider många barn av övre luftvägsinfektioner, undernäring och diarré. Hälsokliniken i Inayawan byggdes åren 2007/2008 och invigdes av pastor Linda Bergling 2008. Här bedrivs även förskoleverksamhet och stödundervisning till barnen.
Hälsokliniken i Lapu Lapu byggdes 2014 av containrar och invigdes 2015. Den kunde byggas och inredas med insamlade medel från allmänheten och med stort stöd från Magdalena Graaf, kliniken heter ”Magdalena Graaf Health Clinic”. Den ger idag gratis basal hälso- och sjukvård till 200 av de allra fattigaste familjerna i området. I samarbete med Operation Smile har barn som opererats för gomspalt fått sin eftervård på kliniken. Under pandemin har kliniken hållit öppet vissa dagar i veckan och övrig tid har personalen gjort hembesök. Nu är verksamheten igång som vanligt. Den vård som kliniken ger är oerhört viktig för dessa barnfamiljer som ofta inte har råd att anlita den vanliga sjukvården. Hälsoundervisningen förebygger några av de vanligaste sjukdomarna, avmaskningsprogram för barnen och vaccinationer genomförs regelbundet.

Behov: Idag finns läkare vissa tider och volontärer som arbetar på kliniken förutom vissa större volontära punktinsatser som t ex tandvårdsteam. För att fortsätta utveckla klinikens arbete vill vi ge läkare och sjuksköterskor möjlighet till fast anställning. Vi vill också stödja kliniken med inköp av utrustning och mediciner. Behovet är ca 8000 kr/månad. Månatligt stöd och alla engångsgåvor oavsett storlek är alltid välkomna!

HÄLSOKLINIKEN PÅ ARKENS UTVECKLINGSCENTER I KOLKATA, INDIEN

Samarbetspartner: Arken har sedan slutet av 80-talet samarbetat med Bethel Fellowship Trust i flera olika projekt i Indien där vi bl a har byggt barncenter för flickor och pojkar. Utvecklingscentret utanför Kolkata, i byn Kellagori, började byggas 2010. Läs mer om projektet HÄR

Historik: På Arkens utvecklingscenter bor idag ett trettiotal flickor. De kommer från svåra sociala förhållanden, är föräldralösa eller har någon anhörig som inte har möjlighet att försörja dem. På centret får de en trygg uppväxt och de får gå i bra skolor. På centret finns en hälsoklinik som håller på att utvecklas. I samarbete med organisationen Hope Hospital genomför vi gratis vaccinationskampanjer, ögonundersökningar och ger glasögon och ögonoperationer till befolkningen i närområdet.

Behov: en del inventarier, sjukvårdsutrustning och mediciner behöver köpas in. Vi vill anställa personal på deltid, läkare och sjuksköterska, för att driva hälsovård, akutvård, rådgivning och undervisning. Behovet är 8000 – 10 000 kronor/månad. 

Var med och ge ditt stöd!

Du kan stödja ovan nämnda projekt med valfri summa per månad eller engångsgåvor.

Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via detta formulär.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish nummer 1230 337 782
Bankgiro 549 – 7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse.

ARKEN MISSION