Bibliskt helande

99 kr

Författare: TL Osborn

I boken undervisar författaren om vad Guds Ord säger om fysiskt helande.

Mjuk pärm, 279 sidor

Beskrivning

Bibliskt helande

“För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.”
-Jesus

“UNDER SKER när Jesu Kristi liv blir synligt i människor. Min fader känner sig ständigt manad att dela med sig av de hemligheter som gjort att Osborns världsvida tjänst haft sådan framgång under nästan sex decennier.

Sanningarna i denna bok är vad vi lärt ut till människor i nästan varje typ av religiös åskådning som finns på jorden. Det har fört med sig att under har skett i varje nation vi varit i.

När du läser dessa sidor, så förvänta dig att du ska få erfara ett bibliskt helande som så många andra gjort världen över.”
LaDonna Osborn

“DESSA KRAFTFULLA sanningar publicerades första gången på Java, 1954. Till dagens datum är detta vår mest översatta bok. Den utför under. Tusentals blir helade när de läser dessa sanningar eftersom de skapar bibliskt helande.

Denna utvidgade upplaga inkluderar Our Four Vital Visions, Our miracle Witness, samt 324 linked Bible Verses som omfattar Kristi helandetjänst.

Grundläggande sanningar framstår klara som dagens ljus: Guds gudomliga vilja. Sastans totala nederlag. Att upptäcka vem man är i Kristus, Helande är för dig.”
T.L. Osborn

BIBLISKT HELANDE är lärarens handbok, den troendes läsebok, den sjukes guide, den behövandes mirakel-bok.

Till toppen