På den här CD:n ber Linda Bergling ut ord om helande för kroppen.
Flödesbön är benämningen på den typ av bön som bes ut till många samtidigt. Förebedjaren lyssnar in vad den helige Ande har att säga och ber ut det, som vi säger flödar i den helige Ande.
Vi önskar att bönen ska beröra dig på djupet.