Inre bönen -för barn, nedladdningsbara Mp3 ljudfiler och kompendium

178 kr

”Inre bönen -för barn”  ger en enkel och tydlig ram för stillsam och vilsam bön. Detta för barnet in i en vila och avslappning som hämtar sin inspiration i bibelordet och i kontakten med Gud genom den helige Ande.

Materialet  består av  ett  kompendium samt 9 ljudfiler. En enkel instruktion för 9 övningstillfällen medföljer. Kompendiet finns som ett PDF-dokument.

Efter att betalningen är gjord kan du ladda ner ljudfilerna och kompendiet.

Beskrivning

Skolbarn och förskolebarn behöver en kristen bönemodell att finna inre vila och ro.

Praktiserande av ”Inre bönen” ökar barnets medvetenhet om Guds kärlek och omsorg, ger barnet grundtrygghet och bättre koncentration och inlärningsförmåga. Barnets välmående, psykiska och existentiella hälsa förbättras och förmågan att hantera stress stärks.

Modellen “Inre bönen för barn” är en enkel överlåtelsebön i tre delar:

1. Överlåtelse av kroppen till Gud. Bön, vila och återhämtning.

2. Kort läsning av lämplig bibeltext. Bibeltexten är begrundande och uppmålande, beskriver t.ex. hur värdefullt och älskat barnet är.

3. Stillhet och tacksägelse. En stund av tystnad. Medvetenhet om att Gud alltid finns hos barnet.

Det ger en enkel och tydlig ram för stillsam och vilsam bön, som för barnet in i en vila och avslappning och som inte hämtar sin inspiration ur hinduismen och buddismen, utan i bibelordet och i kontakten med Gud genom den helige Ande.

Handledningsmaterialet består av Inre bönen för barn kompendium och ljudfiler.  Det  är i sin helhet innehåller 9 ljudspår, varav det fjärde spåret är en enkel instruktion för 9 övningstillfällen.Kompendiet finns med som ett pdf-dokument.

Till toppen