Jesus är din läkare

122 kr

Författare: Linda Bergling

Du får undervisning om hur du kan leva ett liv där din kropp mår bra. Samtidigt får du svar på många frågor om helande.

Mjuk pärm, 266 sid

Beskrivning

Jesus är din läkare

Det var våra sjukdomar han bar. Jesaja 53:4

Linda Bergling har skrivit en efterlängtad bok om kroppens helande. Boken vänder sig till dig som vill må bra i kroppen och behöver eget helande. Den vänder sig också till dig som vill bli använd av Gud i helandetjänsten. Och till dig som vill veta mer om vad Bibeln säger om helande.

När Jesus dog på korset försonade han världen med Gud och Han tog våra sjukdomar på sig. Därför har vi rätt att var friska. För den som är sjuk finns det helande. Linda Bergling beskriver hur du kan lära känna Jesus som Herren din läkare och hur du som är sjuk kan börja din vandring mot hälsa. Hon beskriver också hur du kan få daglig vederkvickelse för kroppen. Du får råd och hjälp att omsätta Bibelordet och hitta lösningar och utvägar hos Gud.

Linda Bergling redogör för hur Jesus helade och hur han behandlade människorna. Det är Honom vi behöver ha som vårt exempel när vi ska betjäna människor.

Boken svarar bland annat på frågorna:
Kan sjukdom förhärliga Gud?
Är Gud emot medicin?
Vill Gud hela alla?
Hur tas helande emot?
Hur behåller man helandet?
Vad finns det för hinder för helande?

Jesus är din läkare är en bok som du kommer att bli uppbyggd och styrkt av.

Om författaren
Linda Bergling är grundare av Arkens bibelskola Jesus helar och upprättar samt Arkens helandecenter. Hon arbetar som andrepastor i Församlingen Arken i Kungsängen, och reser i Norden och utöver världen med sin frimodiga undervisning om helande. Helande är en hjärtefråga för henne. I över 30 år har Linda tjänat Gud i helande- och upprättelsetjänst. Många kan vittna om helandeunder som skett då Linda Bergling undervisat och haft mötesserier.

Mjuk pärm, 266 sid

Till toppen