Lovsång som präglas av tillbedjan och tacksamhet till vad Jesus har gjort.