Linda Bergling ber ut Ord om vila för ande, själ och kropp. Flödesbön är benämningen på den typ av bön som bes ut till många samtidigt. Förebedjaren lyssnar in vad den Helige Ande har att säga och ber ut det.  Vi önskar att bönen hjälper dig att komma in i ro och vila.