På den här CD:n ber Linda Bergling flödesbön för  själen.  Själen skall få motta helande och komma ut till friheten.