Denna CD innehåller morgon-och kvällsandakt för barn.