Undervising av Gunnar Bergling

6 CD-skivor

Undervisning om: Omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Olika sorters dop. Handpåläggning. De dödas uppståndelse. 5. Evig dom.