Inspelningen innehåller följande sånger:

1. Här inför dig (4:43)
2. Bara Du kan mätta mig (3:35)
3. Lova Herren min själ (3:32)
4. Du förvandlade min klagan (4:10)
5. Min frid (4:20)
6. En sång bara för dig (5:17)
7. Jesus, tack för korset (4:59)
8. I det namnet (5:10)
9. Tack Jesus för allt som Du ger (5:23)
10. Här vid Ditt kors (3:37)