På den här CD:n ber man flödesbön för att själen skall bli fri från fruktan och fylld med Guds kärlek.