På den här CD:n ber Linda Bergling flödesbön för vila för ande, själ och kropp