På denna CD ber Anita Björk flödesbön för själens helande.