Undervisning av Gunnar Bergling

Gud har valt att ha oss som kanaler för att hans vilja skall ske här på jorden.

Dubbel-CD.