På dessa CD ber Anita Björk flödesbön för känslornas, viljas befrielse och helande.