På den här CD:n kan du lyssna på bibelorden från boken Från Vision till Verklighet.

Bibelorden läses till stilla bakgrundsmusik.  Bibelorden hjälper dig att arbeta i bön och be fram din vision.

De är kopplade till varje kapitel i boken Från Vision till Verklighet och berör de olika faserna i så kallad arbetsbön.

Du kan använda CD:n separat eller som ett komplement till boken.